Nhà sản xuất cần cẩu nhện công nghiệp SWLLIFT
Điện thoại:
SWLLIFT > Hướng dẫn sử dụng > Sếu nhện > Sếu nhện

Sếu nhện

chia sẻ:
Những sảm phẩm tương tự
Xe nâng có thể kéo được
ST14Li
Dung tải:
200 kg 440lb
Tối đa. Chiều cao nền tảng:
13,8 m 45ft 3,31in
Tối đa. Chiều cao máy:
15,8 m 51ft 10,05in
Bán kính làm việc tối đa:
6,5 m 21ft 3,91in
Thang máy cắt kéo điện
SZ08N
Tải trọng định mức:
230 kg 507lb
Chiều cao nền tảng tối đa:
7,8 m 25ft 7,09in
Tối đa. Chiều cao làm việc:
9,8 m 32ft 1,83in
Xe nâng cần bằng kính thiên văn
SJ26Li
Dung tải:
300kg - 450kg 661lb-992lb
Tối đa. Chiều cao nền tảng:
26,8 m 87ft 11,12in
Chiều cao làm việc tối đa:
28,8 m 94ft 5,86in
Bán kính hoạt động tối đa:
22 m 72ft 2,14in
Whatsapp
Để lại tin nhắn
E-mail
x