Nhà sản xuất cần cẩu đuôi nâng đuôi công nghiệp SWLLIFT
Điện thoại:
SWLLIFT > Hướng dẫn sử dụng > Cần cẩu xe nâng > Cần cẩu nâng đuôi

Cần cẩu nâng đuôi

chia sẻ:
Những sảm phẩm tương tự
Xe nâng địa hình gồ ghề
S10
Trọng lượng nâng định mức:
10 phút 22046lb
Chiều cao nâng định mức:
3m - 6m 9ft 10,11in-19ft 8,22in
Quay trong phạm vi:
4,5 m 14ft 9,17in
Xe nâng cần bằng kính thiên văn
SJ26Li
Dung tải:
300kg - 450kg 661lb-992lb
Tối đa. Chiều cao nền tảng:
26,8 m 87ft 11,12in
Chiều cao làm việc tối đa:
28,8 m 94ft 5,86in
Bán kính hoạt động tối đa:
22 m 72ft 2,14in
Xe nâng cần cẩu bay
S6
Trọng lượng tối đa:
4 t 8818lb
Phạm vi làm việc tối đa:
8,2 m 26ft 10,83in
Chiều cao nâng tối đa:
13,2 m 43ft 3,69in
Whatsapp
Để lại tin nhắn
E-mail
x