Nhà sản xuất xe nâng điện công nghiệp SWLLIFT
Điện thoại:
SWLLIFT > Hướng dẫn sử dụng > Xe nâng > Xe nâng điện

Xe nâng điện

chia sẻ:
Những sảm phẩm tương tự
Bộ chọn đơn hàng
SAT3-4
Tải tối đa:
300 kg 661lb
Tối đa. Chiều cao nền tảng:
4 m 13ft 1,48in
Tối đa. Chiều cao máy:
5,4 m 17ft 8,60in
Xe nâng cần bằng kính thiên văn
SJ26Li
Dung tải:
300kg - 450kg 661lb-992lb
Tối đa. Chiều cao nền tảng:
26,8 m 87ft 11,12in
Chiều cao làm việc tối đa:
28,8 m 94ft 5,86in
Bán kính hoạt động tối đa:
22 m 72ft 2,14in
Whatsapp
Để lại tin nhắn
E-mail
x